Veće usvojilo novi pravilnik o socijalnoj zaštiti

PANČEVO, 1. oktobar 2018. (TV Pančevo) – Gradski većnici usvojili su Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluge o socijalnoj zaštiti i materijalnoj podršci. Usvojena je i druga izmena finansijskog plana Mesne zajednice "Mladost" u Pančevu.

Grad Pančevo je pre par meseci uveo uslugu ličnog pratioca, kao novu socijalnu uslugu. Na gradskom veću je preciziran način ostvarivanja prava na uslugu, kazala je Gordana Nikolić, sekretar Sekreterijata za javne službe i socijalna pitanja.

Milenko Čučković, većnika za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja objasnio je da se usluga odnosi na praćenje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Po novim propisima nadoknada za ličnog pratioca je minimalna cena rada puta broj sati, što bi na mesečnom nivou bilo oko 23 hiljade dinara. Ranije se usluga finansirala kroz javne radove i projekte, a od septembra 2018. putem javne nabavke izabrana je licencirana organizacija "Dečje srce" iz Beograda. Da bi se ispoštovao Zakon o socijalnoj zaštiti kroz Ugovor sa ovom organizacijom obezbeđuju se plate za 26 naših sugrađana koji su lični pratioci, kazao je Čučković.

Na Gradskom veću usvojena je i druga izmena finansijskog plana Mesne zajednice "Mladost" u Pančevu. Izmenom se podrazumevaju budžetski prihodi u iznosu od milion i četristo hiljda dinara, zaključila je Sanja Ilić, iz Sekretarijata za finansije.