Baner

Javne nabavke

Javne nabavke u RTV Pančevo se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12).


Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa.


Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima.

 

 

Pregled nabavki JRDP RTV Pančevo po godinama: