Obaveštenje „HIP-Petrohemije“

PANČEVO, 1. oktobar 2018. (TV Pančevo) – „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo obaveštava da su za danas, u I i II smeni, planirane aktivnosti na sekciji tople frakcionacije fabrike Etilen. Tokom radova očekuje se pojačan plamen na baklji koji može biti praćen bukom.

Sve aktivnosti realizovaće se uz striktno poštovanje propisanih HSE mera i u skladu sa važećim procedurama „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo, bez narušavanja bezbednosti radne i životne sredine.