Biomasa - jeftin i ekološki energent

PANČEVO, 15. oktobar 2018. (TV Pančevo) – Javno preduzeće "Vojvodinašume" pored svoje osnovne delatnosti, od nedavno radi i na sakupljanju i iskorišćavanju šumskih ostataka, od kojih može da se pravi pelet i briketi za ogrev. U ovom preduzeću ističu da je ovo i isplativo, jer se na ovaj način šume čiste i lakše se priprema teren za pošumljavanje.