Veće usvojilo novi program upravljanja „Ponjavicom“

PANČEVO, 2. oktobar 2018. (TV Pančevo) – Članovi Gradskog veća usvojili su Izmenu Godišnjeg programa upravljanja Parkom prirode "Ponjavica".

Na 203. sednici Gradskog veća usvojen je Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmenu Godišnjeg programa upravljanja Parkom prirode "Ponjavica" za 2018. godinu. Ovom Izmenom ukupna količina novca, koja iznosi 12.347.024 dinara, namenjena za Park prirode nije izmenjena, već će biti preraspoređen.

- JKP "Zelenilo" je početkom godine dostavilo svoj godišnji Program rada Parka prirode "Ponjavica", koji je bio usvojen na sednici Gradskog veća. Sada je "Zelenilo" zatražilo Izmenu Programa upravljanja Parkom prirode tako da nema izmene ukupnih sredstava koja su predviđena Godišnjim programom, sredstva ostaju ista, 12.347.024 dinara. Dolazi samo do preraspodele, u okviru budžeta. Sredstva za izgradnju drvene osmatračnce u Omoljici budu 600.000, da za program upravljanja ribarskim područjem bude 440.000, da se postave table za obeležavanje ribarskog područja od 60.000, da se nabavi oprema za održavanje Parka prirode u iznosu od 500.000 i da se izvrši saradnja sa lokalnim stanovništvom, da se ta sredstva smanje sa milion na 400.000 da bi se izvršila ova preraspodela, kao i izmena sredstava koja je vezana za izgradnju pontona za pristan čamaca - rekla je Zdenka Miljković, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sednica Skupštine grada Pančeva zakazana je za sutra, 3. oktobar, u 10 sati.