Apel gradonačelnika Pavlova

PANČEVO, 15. oktobar 2018. (TV Pančevo) – Gradonačelnik Saša Pavlov urgira na sve vlasnike i zakupce poljoprivrednog zemljišta da odmah prekinu sa uništavanjem strnjike i poljoprivrednih ostataka paljenjem, jer je navedena radnja protivzakonita i može da nanese veliku materijalnu štetu. "Sve vatrogasne snage su već više dana konstantno angažovane na sprečavanju posledica ovakvog neodgovornog ponašanja pojedinaca i raspoloživi resursi su im na izmaku što posebno može da predstavlja opasnost pri postojećim atmosferskim uslovima", poručuje Pavlov.