Baner
Baner

Z dedinky za Dunajom

Vysielanie: v každú sobotu 18-19 h a v repríznom termíne v nedeľu 12-13 h.

V relácií sa hovorí hlavne o aktualitách z kultúrneho, cirkevného, športového a vôbec spoločenského života Slovákov vo Vojlovici a Pančeve.

Štandardnou rubrikou v každej relácií je rubrika portrét, v ktorej je predstavená niektorá osobnosť alebo inštitúcia z Vojlovice. Toto vysielanie je vlastne výsledkom dohovoru predstaviteľov vojlovického SKOS Detvan ako iniciátora projektu a vedenia RTV Pančevo. Zároveň toto vysielanie umožní rýchlejšie a všestrannejšie informovanie Slovákov a umožní im lepšiu komunikáciu s príslušníkmi iných národnostných spoločenstiev, čo je v konečnom dôsledku jedným z cieľov.

Emisija Z dedinky za Dunajom
Vreme emitovanja: Subotom od 18. do 19. časova, i repziza nedeljom od 12. do 13. časova.

U emisiji se govori o novostima iz kulturnog, crkvenog, sportskog i uopšetno života Slovaka u Vojlovici i Pančevu. Standardnom rubrikom svake emisije je rubrika portret, u kojoj je predstavljena neka ličnost ili institucija iz Vojlovice. Ova emisija je zapravo rezultat dogovora predstavnika Slovačkog kulturno-prosvetnog društva "Đetvan" i Radia Pančevo. Takođe, ova emisija omogućuje brže i opširnije informisanje Slovaka i omogućava im bolju komunikaciju sa pripadnicima drugih nacionalnosti, što je i u suštini jedan od ciljeva.