Baner
Baner

Nesporazum između RTV Kovačice i Agencije za privatizaciju?

Izvor: UNS, Radio Pančevo, 13.10.2015.

Radio-televizija Opštine Kovačica saopštila je da joj zbog problema s Agencijom za privatizaciju preti stečaj ili likvidacija. U njihovom saopštenju navedeno je da im je Agencija za privatizaciju dostavila rešenje koje se odnosi na postupak prenosa kapitala izdavača medija bez naknade zaposlenima, jer navodno nisu dostavili procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza.

„Postupili smo u skladu s uputstvima dobijenim od Agencije, odnosno raspisali smo javni poziv za upis akcija, pripremili dokumentaciju zaposlenih i bivših zaposlenih, izvršili upis akcija i sve radnje navedene u uputstvima Agencije, ali Agencija za privatizaciju nije želela da prihvati dokumentaciju”, istaknuto je u saopštenju. Dodato je da Agencija za privatizaciju nije želela da im da pismeno obrazloženje razloga za neprihvatanje dokumentacije, kako piše u saopštenju, „uz odgovor da mi želimo da prebacimo odgovornost na njih”.
U saopštenju je naglašeno: „Ako se ovakva saradnja s Agencijom nastavi, Javno preduzeće RTV Opštine Kovačica mora da ide u stečaj ili likvidaciju, što nikome nije u interesu.”