Baner

Raspodela larvicida za domaćinstva od 5. jula

Izvor:Radio Pančevo, 4.7.2018.

Zavod za DDD „Eko-san" će 5. jula započeti drugu akciju raspodele besplatnih kesica sa preparatom za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Grada Pančeva u 2018 godini. Raspodela će obuhvatiti seoska i gradska domaćinstva, a operativni izvršioci Zavoda biće prepoznatljivo obučeni i obeleženi tokom rada na terenu.Raspodela će biti započeta u Starčevu, a zatim prema utvrđenoj dinamici biće obuhvaćena sva ostala naseljena mesta. Građani koji nisu preuzeli kesice sa larvicidom iz nekog razloga, mogu ih preuzeti u prostorijama Mesne zajednice.