Baner
Baner

Najbolja voda za kupanje na jezerima u Kačarevu i Beloj Crkvi

Izvor;Radio Pančevo, 13.7.2018.

Grad Pančevo i ove godine finansira kontrolu voda za kupanje i rekreaciju na devet mernih mesta, a rezultati prve kampanje pokazuju da je reka Tamiš III klase – umerenog ekološkog statusa i da se može koristiti za kupanje i rekreaciju.

Odstupanja od maksimalno dozvoljenih koncentracija fizičko-hemijskih parametara vode reke Dunav nisu od zdrastvenog značaja, te iako pripada IV klasi koja pokazuje da je slabog ekološkog statusa, ne očekuje se njihov uticaj na zdravlje ljudi. Voda Ponjavice na kupalištima u Omoljici i Banatskom Brestovcu je takođe u IV klasi – slabog ekološkog statusa, ali prema ispitanim fizičko-hemijskim parametrima koji su povećani ne očekuje se uticaj na zdravlje ljudi.

Jedino voda na kupalištu u Ivanovu nije za kupanje i rekreaciju jer je mikrobiološki opterećena i takođe pripada IV klasi, odnosno slabog je ekološkog statusa.

Od svih pančevačkih površinskih voda najbolja je voda jezera u Kačarevu koja pripada II klasi i ima dobar ekološki status.Još bolji kvalitet površinskih voda imaju Belocrkvanska jezera koja pripadaju II klasi I imaju dobar ekološki status Opširnije informacije na sajtu Zavoda za javno zdravlje i Grada Pančeva.