Baner

Legalizacija do ponoći

Zahtevi za legalizaciju bespravno podignutih objekata mogu se predati do ponoci u Gradskom uslužnom centru jer je radno vreme produzeno. Danas ističe rok za predaju zahteva za legalizaciju, a Ministartsvo prostornog planiranja poručilo je ranije da neće biti produženja roka.

 

Oni koji žive u selu a žele da legalizuju bespravno podignuti objekat mogu poštom poslati pismo sa zahtevom za legalizaciju koji se izdaje u seoskim Mesnim zajednicama. Uz to je potrebno uplatiti i taksu od 720 dinara sa naznakom primaoca

Sekretarijat za urbanizam

Broj računa je 840-742221843-57

Poziv na broj 02-226

Sve to poslati poštom na adresu:

Sekretarija za urbanizam

Trg kralja Petra I  broj 2

26000 Pančevo